Uslovi usluga

Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije (samo webshop) potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 15 dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu. Obavijest o raskidu ugovora se šalje pisanim putem na e-mail: info@tuning-hr.com. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 15 dana od preuzimanja robe. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu. Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora. Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora. Proizvod mora biti u originalnoj ne oštećenoj i ne otvaranoj ambalaži, proizvod mora biti ne oštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje),proizvod nesmije imati na sebi nikakve tragove ugradnje, proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list. Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru: o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju, Kupac mora platiti poštarinu u iznosu od 50 kn kako bi mu roba ponovno bila poslana na kućnu adresu. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Tuning-hr zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti: - želi li otkazati narudžbu - prihvatiti novi rok isporuke Naplata niti dostava u tom slučaju neće bit realizirana. Stoga kupcu neće bit izvršen povrat novca.
* sa Pdv-om, + Dostava