Opći uvjeti

 1. OPĆI UVJETI:
 2. Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, načina plaćanja, jamstva, reklamacija i povrata, dostave, zaštite tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana uz Internetsku trgovinu. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavatelja zaključen je trenutkom u kojemu Prodavatelj evidentira uplatu iznosa navedenog na ponudi. Korištenjem Internetske trgovine smatra se da je korisnik iste upoznat s ovim Općim uvjetima te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Korisnik nije pročitao Opće uvjete. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili skrbnika. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost. Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca, a suprotno postupanje ovlašćuje Prodavatelja da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga koje nudi Internetska trgovina. Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz Internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su Kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup Internetskoj trgovini i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internetske trgovine ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavatelj. Također, Prodavatelj je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korištenje Internetske trgovine. Rok za uplatu iznosa navedenog na narudžbe je 3 dana. Ukoliko u navedenom roku od 3 dana iznos nije uplaćen te se Prodavatelj i Kupac nisu dogovorili drugačije, narudžba se briše iz sustava te postaje nevažećom.

  Prodavatelj zadržava pravo na objavljivanje sadržaja na engleskom i njemačkom jeziku U slučajevima kada:
  -se radi o nazivu proizvoda, dijelova istih ili funkcija na engleskom ili njemačkom jeziku
  -se radi o izrazima na engleskom ili njemačkom jeziku koji su općeprihvaćeni u hrvatskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologji
  -postoji rizik da se značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na hrvatski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao
 3. CIJENE:
 4. Sve cijene su izražene u Kunama (Kn) i (€) te uključuju PDV. Pridržavamo pravo promjene cijena ako nije navedeno drugačije (slučaj akcija i posebnih popusta). Cijene važe u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno važenje. Cijene vrijede u slučaju plaćanja s navedenim načinima plaćanja i pod navedenim uvjetima. Navedene cijene važe samo za kupnje u Internetskoj trgovini i mogu se razlikovati od cijena u našoj trgovini. Unatoč izuzetnim naporima da osiguramo najažurnije i najtočnije podatke, može se dogoditi da podatak o cijeni nije točan. U tom slučaju, ili u slučaju da se cijena proizvoda promijeni za vrijeme obrade narudžbe, ponuditelj će kupcu omogućiti odustajanje od kupnje i istovremeno će kupcu ponuditi rješenje prihvatljivo na obostrano zadovoljstvo.
 5. REKLAMACIJA I POVRAT ROBE:
 6. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije (samo webshop) potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od 15 dana. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod. U slučaju sklapanja ugovora o pružanju usluge, rok počinje teći od dana sklapanja ugovora. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu. Obavijest o raskidu ugovora se šalje pisanim putem na e-mail: info@tuning-hr.com. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 15 dana od preuzimanja robe. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan u svom trošku vratiti proizvod trgovcu. Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora. Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora. Proizvod mora biti u originalnoj ne oštećenoj i ne otvaranoj ambalaži, proizvod mora biti ne oštećen i ispravan te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje),proizvod nesmije imati na sebi nikakve tragove ugradnje, proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list. Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru: o pružanju usluge, ako je pružanje usluge, uz izričit pristanak potrošača, započelo prije isteka roka u kojem je potrošač imao pravo tražiti raskid ugovora o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju o prodaji audio ili videozapisa te računalnih programa koje je potrošač otpakirao Ukoliko roba nije u odgovarajućem stanju, Kupac mora platiti poštarinu u iznosu od 50 kn kako bi mu roba ponovno bila poslana na kućnu adresu. Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda od strane Tuning-hr zbog toga što proizvod trenutno nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti od dobavljača, dužni smo kupca obavijestiti pismenim putem te kupac tada može odlučiti: - želi li otkazati narudžbu - prihvatiti novi rok isporuke Naplata niti dostava u tom slučaju neće bit realizirana. Stoga kupcu neće bit izvršen povrat novca.
 7. NAČIN PLAĆANJA:
 8. Naručene proizvode možete platiti na slijedeće načine:
  -Po predračunu (uplata putem internet bankarstva,uplatom u pošti ili banci), koji Vam šaljemo e-mailom ili faxom predračun vrijedi tri dana i nakon tog roka se izbriše iz sistema. Pri plaćanju predračuna obavezno trebate navesti poziv na broj (broj narudžbe) kako bi se uplata lakše povezala s kupcem.
  -Gotovinskom uplatom u našoj poslovnici
 9. DOSTAVA:
 10. Dostava robe vrši se ekspresnom dostavom u rok od 2 do 20 radnih dana od trenutka potvrde raspoloživosti naručenih artikala Roba je osigurana od gubitka u dostavi, te ako Kupac nakon 20 dana od predaje narudžbe ne dobije nikakvu obavijest ili isporuku od Prodavatelja, odnosno od dostavne službe, mora obavijestiti Prodavatelja kako bi isti mogao poduzeti radnje da se pošiljka nađe ili pošalje zamjenska. Ukoliko Kupac ne podigne pošiljku kod dostavne službe u roku od 5 radnih dana, pošiljka se vraća Prodavatelju, te će kupcu biti ponovo naplaćena dostava. Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja pošiljke prijaviti izravno dostavljaču, te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom dostavnice i primitkom računa korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja artikala izvršio njihov pregled. Ukoliko korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac kurirske službe, te javiti putem mail-a ili telefonski . Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, Karle Automotive se obvezuje u roku od idućih 15 radnih dana izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o artiklima koji se nalazi na skladištu Karle Automotive, a ukoliko je isti artikal potrebno naručiti od dobavljača navedeni rok se produljuje za rok dostave od strane dobavljača, bez dodatnih troškova za korisnika ili izvršiti povrat novca, sve sukladno zahtjevu korisnika.
 11. ZAŠTITA PODATAKA:
 12. Prije pristupa određenim sadržajima korisnici će biti obvezni dati "Karle Automotive" www.tuning-hr.com osobne podatke. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje internet trgovine.Označavanjem odgovarajuće kućice na web stranicama smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje internet trgovine, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
  - suglasnost da "Karle Automotive" može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da "Karle Automotive" navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i Karle Automotive i sprječavanja eventualnih zlouporaba.
  - potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Karle Automotive na zadovoljstvo korisnika.
  - davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

  Karle Automotive neće razotkriti osobne podatke trećim osobama. Karle Automotive će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumne administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe. Karle Automotive će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno Karle Automotive. Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, Karle Automotive će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranicama. Prilikom davanja osobnih podataka, korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.
 13. DOSTUPNOST INFORMACIJA:
 14. Davatelj usluge obvezuje se kupcu uvijek osigurati slijedeće informacije:
  - korporativni identitet (ime i mjesto obavljanja poslovne djelatnosti),
  - kontaktne podatke koji omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju (e-mail, telefon),
  - osnovne karakteristike proizvoda ili usluge (uključujući i poslije-prodajne usluge i jamstva),
  - dostupnost proizvoda (svaki proizvod ili uslugu koja se nudi u internet trgovini mora biti dostupna u razumnom roku),
  - uvjeti isporuke proizvoda ili izvršenja usluge (način rada, mjesto i datum isporuke),
  - Sve cijene moraju biti jasno definirne, dodatni troškovi moraju biti prikazani te uključivati poreze i troškove prijevoza,
  - način plaćanja i dostave,
  - vrijeme valjanosti ponude,
  - razdoblje unutar kojeg je moguće odustati od ugovora i uvjete za povlačenje od kupnje te naplaćivanje vraćanja proizvoda
  - pojašnjenje procesa pritužbe uključujući pojedinosti o kontakt osobi ili odjelu za kontakte s kupcima
* sa Pdv-om, + Dostava